Työni


Työskentelen lasten, nuorten sekä aikuisten parissa. 

Puheterapiakuntoutusta vaativia häiriöitä, joiden vuoksi kuntoutukseen voi hakeutua, voivat olla esimerkiksi viivästynyt puheen kehitys, kehityksellinen kielihäiriö, afasia, äänihäiriöt, puheen sujuvuuden häiriöt (änkytys), valikoiva puhumattomuus, epäselvä puhe tai artikulaatiovirheet. 

Kuntoutusjaksojen lisäksi minulta voi tiedustella mahdollisuutta yksittäisiin ohjauskäynteihin äännevirheiden vuoksi, esimerkiksi r-äännevirhe. Ohjauskäynnillä voidaan arvioida suun alueen rakenteita ja toimintaa, miettiä lapsen ikä- ja taitotasolle sopivat yksilölliset harjoitukset ja antaa ohjeita itsenäiseen kotiharjoitteluun. Erityisesti r-äänteen ohjauskäynneillä arvioidaan kielijänteen mahdollista kireyttä ja voidaan tarvittaessa kirjoittaa tästä lausunto. 


© 2019 Hanna Eskola. Unioninkatu 29, 00170 Helsinki
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!